Spelmissbruk är den nya folksjukdomen

Idag finns det många olika typer av missbruk. Vissa är väldigt tabubelagda och kopplade till skam medan andra inte. Oavsett så är det viktigt att frågorna berörs för att dessa människor ska kunna få hjälp.

Spelmissbruk benämns också som spelberoende i mer vardagligt tal. Personer med detta typ av beroende har ett sug av att spela hasardspel och kan inte sluta. Det är ett psykologiskt eller socialt beroende som dessa människor lider av.

Detta typ av missbruk kan liknas med kleptomani då det är samma typ av sjukdom. Det är en typ av impulsstörning som gör att det blir en typ av kick att spela. Det blir en belöning för hjärnan då personen spelar.

Officiellt blev det en egen diagnos 1980 och har sedan dess utvecklats allt eftersom. Att spela mycket behöver dock nödvändigtvis inte ett tecken på ett spelberoende. Per definition är det ett beroende då det går ut över allt för stor del av personens liv och inte helt går att styra.

I Sverige har drygt en halv miljon riskabla spelvanor och av dem runt 120 000 ett uttalat beroende. För personer som behöver hjälp finns det olika typer av hjälp att få. Ett första steg kan vara att ringa en stödlinje för spelberoende. Från det går det att ta många olika steg.